Výukové programy v Hejnicích probíhají na adrese
Lázeňská 349 - areál SŠHL Hejnice.

Cíle

Základním strategickým a legislativním rámcem nakládání s odpady je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19.11.2008, o odpadech. Tento předpis stanoví předcházení vzniku odpadů jako prioritní opatření v problematice odpadů. Tato směrnice je dále rozpracována do národních a regionálních dokumentů (Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje, Plán odpadového hospodářství okresu Görlitz).

Pro obě projektové strany je vzdělávání v oblasti předcházení vzniku odpadů novým oborem, pro který jsou hledány nejvýhodnější způsoby a cesty. Cílem projektu je využít a vzájemně doplnit odborné kapacity v oblasti odpadového hospodářství a environmentální výchovy v české a německé části projektového území a v jejich spolupráci sestavit společné vzdělávací nabídky směřující k předcházení vzniku odpadů.

Cílem vzdělávacích aktivit je seznámit cílovou skupinu s nutností předcházení vzniku odpadů a jejího významu pro udržitelný rozvoj. Vzdělávací nabídkou se přímo ovlivní chování cílových skupin a tím se reálně sníží množství vznikajících odpadů v projektovém území. Žáci se seznámí s metodami předcházení vzniku odpadů odpovídajícími jejich věku a budou je aplikovat v běžném životě. Tyto vzorce myšlení si přenesou do dospělosti, kde je budou s rozvojem kompetencí dále aplikovat (např. vyžadování společenské odpovědnosti firem v této oblasti, trvalé ovlivnění vlastního chování).

Cílem doprovodných aktivit pro odbornou veřejnost je seznámení odpovědných institucí a jejich pracovníků s nejlepšími dostupnými technologiemi a způsoby předcházení vzniku odpadů v Německu a ČR a nastavení vhodného prostředí/podmínek pro komunikaci a spolupráci v oboru.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.
 

logolink

Nejbližší akce

Kde nás najdete?

Hejnice

Kontakty

STŘEVLIK
Jizerská 190
463 62 Hejnice
telefon: +420 481 319 911
e-mail: info@strevlik.cz
zobrazit detail
Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova  Pěší turistika  Střediska ekologické výchovy 

 

Zpracovávám...