Nacházíte se: Úvod » O nás » Kodex

V Hejnicích máme 2 pracoviště.
Jak vybrat to správné? Klikněte zde.

Pokud si nejste jisti, zavolejte na tel.: 481 319 911.

Kodex

 

KODEX STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Při naplňování svého poslání se jako člen sdružení řídí kodexem schváleným valnou hromadou Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina dne 15. 3. 2004. 

PREAMBULE

Střediska ekologické výchovy jsou zařízení, jejichž posláním je prostřednictvím vzdělávání, výchovy a osvěty zlepšovat vztah lidí k životnímu prostředí a zvyšovat úroveň mezilidských vztahů. Znepokojivý vztah dnešního světa není řešitelný prostřednictvím pouhých technologických opatření, jako nezbytná se jeví i změna lidských hodnot. Každý, kdo chce nabádat druhé k dodržování pravidel ekologicky příznivějších způsobů života, musí sám tato pravidla dodržovat. Tento kodex si klade za cíl shrnout zásady pro činnost středisek ekologické výchovy.

1. Posláním střediska ekologické výchovy je přispívat ke zlepšování lidských postojů k péči o životní prostředí prostřednictvím výchovy, která vede k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje. Cílem ekologické výchovy je přijetí odpovědnosti za kvalitu životního prostředí a úcta k životu ve všech formách.

2.  Ekologická výchova se uskutečňuje zejména prostřednictvím ekologických výukových programů, seminářů pro pedagogické pracovníky, programů pro mimoškolní výchovu, akcí pro veřejnost, publikační činností a poradenstvím.

3.  Středisko ekologické výchovy pečlivě zvažuje, zda je činnost jednotlivců a organizací, od nichž přijímá prostředky, v souladu s principy udržitelného života. Prostředky využívá hospodárně a výsledky svého hospodaření pravidelně zveřejňuje ve výroční zprávě.

4.  Při svém provozu a pořádaných akcích usiluje středisko ekologické výchovy o co nejmenší dopady na životní prostředí a snaží se využívat místní zdroje.

5.  Pracovníci střediska ekologické výchovy jednají v souladu s jeho posláním, jsou pro svou práci dostatečně odborně i pedagogicky kvalifikovány a dále se vzdělávají. Se všemi návštěvníky jednají s co největší vstřícností. Střediska ekologické výchovy se snaží do své činnosti zapojovat dobrovolníky a pro jejich práci vytvářejí co nejlepší podmínky.

6.  Středisko ekologické výchovy se aktivně zapojuje do veřejného dění ve svém regionu, spolupracuje s ostatními středisky Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a dalšími organizacemi působícími v oblasti životního prostředí a výchovy, které při své činnosti dodržují obdobné zásady.

7.  Střediska ekologické výchovy dodržují zásadu otevřenosti a nezávislosti, dbají také na věcnou správnost a aktuálnost předávaných informací.

8. Středisko ekologické výchovy stanovuje vnitřní pravidla vedoucí k naplňování tohoto kodexu a pravidelně vyhodnocuje jejich dodržování.

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje se při své činnosti řídí "Kodexem střediska ekologické výchovy" a pravidelně vyhodnocuje jeho naplňování.

Kalendář akcí

Leden 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nejbližší akce

Kde nás najdete?

Hejnice

Kontakty

STŘEVLIK
Jizerská 190
463 62 Hejnice
telefon: +420 481 319 911
e-mail: info[zavináč]strevlik.cz
zobrazit detail
Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova  Pěší turistika  Střediska ekologické výchovy 

 

Zpracovávám...